THÔNG BÁO:

Đã có hàng iPhone 8/8 Plus. Giá cập nhật theo từng thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ (028) 3950 7973

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Apple iPhone 8 Plus 256GB Gold

Giá công ty: 22.500.000đ
Giá HT: 22.300.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....

Apple iPhone 8 Plus 256GB Gray Space

Giá công ty: 22.500.000đ
Giá HT: 22.300.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....

Apple iPhone 8 Plus 256GB Silver

Giá công ty: 22.500.000đ
Giá HT: 22.600.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....

Apple iPhone 8 Plus 64GB Gold

Giá công ty: 19.000.000đ
Giá HT: 18.900.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....

Apple iPhone 8 Plus 64GB Gray Space

Giá công ty: 19.000.000đ
Giá HT: 18.950.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....

Apple iPhone 8 Plus 64GB RED Edition

Giá công ty: 19.500.000đ
Giá HT: 19.000.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....

Apple iPhone 8 Plus 64GB Silver

Giá công ty: 19.000.000đ
Giá HT: 18.950.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....