THÔNG BÁO:

Đã có hàng iPhone 8/8 Plus. Giá cập nhật theo từng thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ (028) 3950 7973

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Apple iPhone X 256GB Gray Space

Giá công ty: 29.500.000đ
Giá HT: 23.900.000đ

  iPhone X được Apple ra mắt ngày 12/9 vừa rồi đánh dấu chặng đường .....

  iPhone X được Apple ra mắt ngày 12/9 vừa rồi đánh dấu chặng đường .....

Apple iPhone X 256GB Silver

Giá công ty: 29.500.000đ
Giá HT: 25.100.000đ

  iPhone X được Apple ra mắt ngày 12/9 vừa rồi đánh dấu chặng đường .....

Apple iPhone X 256GB Silver (CPO)

Giá HT: 23.200.000đ

  iPhone X được Apple ra mắt ngày 12/9 vừa rồi đánh dấu chặng đường .....

Apple iPhone X 64GB Gray Space

Giá công ty: 25.000.000đ
Giá HT: 21.850.000đ

  iPhone X được Apple ra mắt ngày 12/9 vừa rồi đánh dấu chặng đường .....

Apple iPhone X 64GB Gray Space (CPO)

Giá HT: 21.500.000đ

  iPhone X được Apple ra mắt ngày 12/9 vừa rồi đánh dấu chặng đường .....

Apple iPhone X 64GB Silver

Giá công ty: 25.000.000đ
Giá HT: 22.400.000đ

  iPhone X được Apple ra mắt ngày 12/9 vừa rồi đánh dấu chặng đường .....

Apple iPhone X 64GB Silver (CPO)

Giá HT: 21.500.000đ

  iPhone X được Apple ra mắt ngày 12/9 vừa rồi đánh dấu chặng đường .....