THÔNG BÁO:

Đã có hàng iPhone 8/8 Plus. Giá cập nhật theo từng thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ (028) 3950 7973

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Apple iPhone 8 256GB Gold

Giá công ty: 20.300.000đ
Giá HT: 19.300.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....

Apple iPhone 8 256GB Gray Space

Giá công ty: 20.300.000đ
Giá HT: 19.400.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....

Apple iPhone 8 256GB RED EDITION

Giá HT: 21.000.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....

Apple iPhone 8 256GB Silver

Giá công ty: 20.300.000đ
Giá HT: 19.300.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....

Apple iPhone 8 64GB Gold

Giá công ty: 18.300.000đ
Giá HT: 16.500.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....

Apple iPhone 8 64GB Gray Space

Giá công ty: 18.300.000đ
Giá HT: 16.550.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....

Apple iPhone 8 64GB RED EDITION

Giá HT: 16.800.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....

Apple iPhone 8 64GB Silver

Giá công ty: 18.300.000đ
Giá HT: 16.550.000đ

iPhone 8 và iPhone 8 Plus hoàn thiện hai mặt kính không thay đổi g&igra.....