Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Apple iPad Gen 6 (2018) Cellular 32GB

         

CTY:

HT: 9.300.000đ
15 Lượt xem

Apple iPad Gen 6 (2018) Cellular 32GB

9,300,000đ
 • Màn hình: LED backlit LCD, 9.7"
 • Hệ điều hành: iOS 12
 • CPU: Apple A10 Fusion 4 nhân, 2.34 GHz
 • RAM: 2 GB
 • Bộ nhớ trong: 32 GB
 • Camera sau: 8 MP
 • Camera trước: 1.2 MP
 • Kết nối mạng: WiFi, 3G,4G
 • Đàm thoại: FaceTime
   

Apple iPad Air 3 10.5" (2019) Cellular 256GB

         

CTY:

HT: 15.500.000đ
42 Lượt xem

Apple iPad Air 3 10.5" (2019) Cellular 256GB

15,500,000đ
 • Màn hình: LED backlit LCD, 10.5"
 • Hệ điều hành: iOS 12
 • CPU: Apple A12 Bionic 6 nhân, 2 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 1.6 GHz
 • RAM: 3 GB
 • Bộ nhớ trong: 256 GB
 • Camera sau: 8 MP
 • Camera trước: 7 MP
 • Kết nối mạng: WiFi, 3G, 4G
 • Đàm thoại: FaceTime

Apple iPad Air 3 10.5" (2019) Cellular 64GB

         

CTY:

HT: Liên hệ
26 Lượt xem

Apple iPad Air 3 10.5" (2019) Cellular 64GB

Liên hệ
 • Màn hình: LED backlit LCD, 10.5"
 • Hệ điều hành: iOS 12
 • CPU: Apple A12 Bionic 6 nhân, 2 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 1.6 GHz
 • RAM: 3 GB
 • Bộ nhớ trong: 256 GB
 • Camera sau: 8 MP
 • Camera trước: 7 MP
 • Kết nối mạng: WiFi. 3G. 4G
 • Đàm thoại: FaceTime

Apple iPad Gen 7 10.2" (2019) Cellular 128GB

         

CTY:

HT: Liên hệ
45 Lượt xem

Apple iPad Gen 7 10.2" (2019) Cellular 128GB

Liên hệ
 • Màn hình: LED backlit LCD, 10.2"
 • Hệ điều hành: iOS 13
 • CPU: Apple A10 Fusion 4 nhân, 2.34 GHz
 • RAM: 3 GB
 • Bộ nhớ trong: 128GB
 • Camera sau: 8 MP
 • Camera trước: 1.2 MP
 • Kết nối mạng: WiFi, 3G, 4G
 • Đàm thoại: FaceTime
   

Apple iPad Gen 7 10.2" (2019) Cellular 32GB

         

CTY:

HT: Liên hệ
37 Lượt xem

Apple iPad Gen 7 10.2" (2019) Cellular 32GB

Liên hệ
 • Màn hình: LED backlit LCD, 10.2"
 • Hệ điều hành: iOS 13
 • CPU: Apple A10 Fusion 4 nhân, 2.34 GHz
 • RAM: 3 GB
 • Bộ nhớ trong: 32GB
 • Camera sau: 8 MP
 • Camera trước: 1.2 MP
 • Kết nối mạng: WiFi, 3G, 4G
 • Đàm thoại: FaceTime
   

Apple iPad Mini 5 Cellular 256GB

         

CTY:

HT: 16.000.000đ
37 Lượt xem

Apple iPad Mini 5 Cellular 256GB

16,000,000đ
 • Màn hình: LED backlit LCD, 7.9"
 • Hệ điều hành: iOS 12
 • CPU: Apple A12 Bionic 6 nhân, 2 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 1.6 GHz
 • RAM: 3 GB
 • Bộ nhớ trong: 256 GB
 • Camera sau: 8 MP
 • Camera trước: 7 MP
 • Kết nối mạng: WiFi, 3G, 4G
 • Đàm thoại: FaceTime
   

Apple iPad Mini 5 Cellular 64GB

         

CTY:

HT: Liên hệ
47 Lượt xem

Apple iPad Mini 5 Cellular 64GB

Liên hệ
 • Màn hình: LED backlit LCD, 7.9"
 • Hệ điều hành: iOS 12
 • CPU: Apple A12 Bionic 6 nhân, 2 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 1.6 GHz
 • RAM: 3 GB
 • Bộ nhớ trong: 64 GB
 • Camera sau: 8 MP
 • Camera trước: 7 MP
 • Kết nối mạng: WiFi, 3G, 4G
 • Đàm thoại: FaceTime
   

Apple iPad Mini 5 Wifi 256GB

         

CTY:

HT: 11.200.000đ
97 Lượt xem

Apple iPad Mini 5 Wifi 256GB

11,200,000đ
 • Màn hình: LED backlit LCD, 7.9"
 • Hệ điều hành: iOS 12
 • CPU: Apple A12 Bionic 6 nhân, 2 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 1.6 GHz
 • RAM: 3 GB
 • Bộ nhớ trong: 64 GB
 • Camera sau: 8 MP
 • Camera trước: 7 MP
 • Kết nối mạng: WiFi, Không hỗ trợ 3G, Không hỗ trợ 4G
 • Đàm thoại: FaceTime
 • Trọng lượng: 300 g

Apple iPad Pro 12.9 (2020) - Wifi

         

CTY:

HT: 24.200.000đ
456 Lượt xem

Apple iPad Pro 12.9 (2020) - Wifi

24,200,000đ
 • Màn hình: Liquid Retina, 12.9"
 • Hệ điều hành: iPadOS 14
 • CPU: Apple A12Z Bionic
 • RAM: 6 GB
 • Bộ nhớ trong: 128 GB/256 GB/512 GB/1TB
 • Camera sau: Chính 12 MP & Phụ 10 MP, TOF 3D LiDAR
 • Camera trước: 7 MP
 • Kết nối mạng: WiFi
 • Đàm thoại: FaceTime
   

Apple iPad Pro 12.9 (2020) - Cellular

         

CTY:

HT: 27.000.000đ
290 Lượt xem

Apple iPad Pro 12.9 (2020) - Cellular

27,000,000đ
 • Màn hình: Liquid Retina, 12.9"
 • Hệ điều hành: iPadOS 14
 • CPU: Apple A12Z Bionic
 • RAM: 6 GB
 • Bộ nhớ trong: 128 GB/256 GB/512 GB/1TB
 • Camera sau: Chính 12 MP & Phụ 10 MP, TOF 3D LiDAR
 • Camera trước: 7 MP
 • Kết nối mạng: WiFi, 3G, 4G LTE
 • Đàm thoại: FaceTime
   

Apple iPad Pro 11 (2020) - Wifi

         

CTY:

HT: 20.300.000đ
659 Lượt xem

Apple iPad Pro 11 (2020) - Wifi

20,300,000đ
 • Màn hình: Liquid Retina, 11"
 • Hệ điều hành: iPadOS 14
 • CPU: Apple A12Z Bionic
 • RAM: 6 GB
 • Bộ nhớ trong: 128 GB/256 GB/512 GB/1TB
 • Camera sau: Chính 12 MP & Phụ 10 MP, TOF 3D LiDAR
 • Camera trước: 7 MP
 • Kết nối mạng: WiFi
 • Đàm thoại: FaceTime
 • Trọng lượng: 471 g
   

Apple iPad Pro 11 (2020) - Cellular

         

CTY:

HT: 24.100.000đ
279 Lượt xem

Apple iPad Pro 11 (2020) - Cellular

24,100,000đ
 • Màn hình: Liquid Retina, 11"
 • Hệ điều hành: iPadOS 14
 • CPU: Apple A12Z Bionic
 • RAM: 6 GB
 • Bộ nhớ trong: 128 GB/256 GB/512 GB/1TB
 • Camera sau: Chính 12 MP & Phụ 10 MP, TOF 3D LiDAR
 • Camera trước: 7 MP
 • Kết nối mạng: WiFi, 3G, 4G LTE
 • Đàm thoại: FaceTime
 • Trọng lượng: 471 g
   

Apple iPad Air 3 10.5" (2019) Wifi 256GB

         

CTY:

HT: 13.500.000đ
148 Lượt xem

Apple iPad Air 3 10.5" (2019) Wifi 256GB

13,500,000đ
 • Màn hình: LED backlit LCD, 10.5"
 • Hệ điều hành: iOS 12
 • CPU: Apple A12 Bionic 6 nhân, 2 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 1.6 GHz
 • RAM: 3 GB
 • Bộ nhớ trong: 256 GB
 • Camera sau: 8 MP
 • Camera trước: 7 MP
 • Kết nối mạng: WiFi
 • Đàm thoại: FaceTime

Apple iPad Gen 7 10.2" (2019) Wifi 128GB

         

CTY:

HT: 9.600.000đ
128 Lượt xem

Apple iPad Gen 7 10.2" (2019) Wifi 128GB

9,600,000đ
 • Màn hình: LED backlit LCD, 10.2"
 • Hệ điều hành: iOS 13
 • CPU: Apple A10 Fusion 4 nhân, 2.34 GHz
 • RAM: 3 GB
 • Bộ nhớ trong: 128GB
 • Camera sau: 8 MP
 • Camera trước: 1.2 MP
 • Kết nối mạng: WiFi
 • Đàm thoại: FaceTime

Apple iPad Mini 5 Wifi 64GB

         

CTY:

HT: 8.700.000đ
222 Lượt xem

Apple iPad Mini 5 Wifi 64GB

8,700,000đ
 • Màn hình: LED backlit LCD, 7.9"
 • Hệ điều hành: iOS 12
 • CPU: Apple A12 Bionic 6 nhân, 2 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 1.6 GHz
 • RAM: 3 GB
 • Bộ nhớ trong: 64 GB
 • Camera sau: 8 MP
 • Camera trước: 7 MP
 • Kết nối mạng: WiFi, Không hỗ trợ 3G, Không hỗ trợ 4G
 • Đàm thoại: FaceTime
 • Trọng lượng: 300 g
   

Apple iPad Air 3 10.5" (2019) Wifi 64GB

         

CTY:

HT: 12.100.000đ
215 Lượt xem

Apple iPad Air 3 10.5" (2019) Wifi 64GB

12,100,000đ
 • Màn hình: LED backlit LCD, 10.5"
 • Hệ điều hành: iOS 12
 • CPU: Apple A12 Bionic 6 nhân, 2 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 1.6 GHz
 • RAM: 3 GB
 • Bộ nhớ trong: 64 GB
 • Camera sau: 8 MP
 • Camera trước: 7 MP
 • Kết nối mạng: WiFi, Không hỗ trợ 3G, Không hỗ trợ 4G
 • Đàm thoại: FaceTime
 • Trọng lượng: 456 g

Apple iPad Gen 7 10.2" (2019) Wifi 32GB

         

CTY:

HT: 7.400.000đ
264 Lượt xem

Apple iPad Gen 7 10.2" (2019) Wifi 32GB

7,400,000đ
 • Màn hình: LED backlit LCD, 10.2"
 • Hệ điều hành: iOS 13
 • CPU: Apple A10 Fusion 4 nhân, 2.34 GHz
 • RAM: 3 GB
 • Bộ nhớ trong: 32GB
 • Camera sau: 8 MP
 • Camera trước: 1.2 MP
 • Kết nối mạng: WiFi, Không hỗ trợ 3G, Không hỗ trợ 4G
 • Đàm thoại: FaceTime
   

Apple iPad Pro 12.9 (2018) - Wifi

         

CTY:

HT: Liên hệ
83 Lượt xem

Apple iPad Pro 12.9 (2018) - Wifi

Liên hệ
 • 12.9 inches, 2732 x 2048 Pixels
 • 7.0 MP
 • 12.0 MP
 • Apple A12X Bionic (7 nm)
 • Apple GPU (7-core graphics)
 • 4 GB
 • 256 GB
 • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth: v5.0

Apple iPad Pro 12.9 (2018) - Cellular

         

CTY:

HT: 18.500.000đ
73 Lượt xem

Apple iPad Pro 12.9 (2018) - Cellular

18,500,000đ
 • 12.9 inches, 2732 x 2048 Pixels
 • 7.0 MP
 • 12.0 MP
 • Apple A12X Bionic (7 nm)
 • Apple GPU (7-core graphics)
 • 4 GB
 • 256 GB
 • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth: v5.0

Apple iPad Pro 11 (2018) - Cellular

         

CTY:

HT: 20.400.000đ
170 Lượt xem

Apple iPad Pro 11 (2018) - Cellular

20,400,000đ
 • Màn hình: Liquid Retina, 11"
 • Hệ điều hành: iOS 12
 • CPU: Apple A12X Bionic
 • RAM: 4 GB
 • Bộ nhớ trong: 64GB/256GB/512GB
 • Camera sau: 12 MP
 • Camera trước: 7 MP
 • Kết nối mạng: WiFi, 3G, 4G
   
Giỏ hàng 0

Facebook