Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Apple iPhone 13 Pro - 128GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
30,000,000đ
145 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 128GB (Chính hãng Việt Nam)

30,000,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 128 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 256GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
34,500,000đ
137 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 256GB (Chính hãng Việt Nam)

34,500,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 256 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 512GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
37,400,000đ
74 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 512GB (Chính hãng Việt Nam)

37,400,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 512 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 1TB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
41,400,000đ
66 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 1TB (Chính hãng Việt Nam)

41,400,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 1 TB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 128GB (2 SIM)

          0 đánh giá
32,300,000đ
185 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 128GB (2 SIM)

32,300,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 128 GB

 • SIM: 2 Nano SIM Hỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 256GB (2 SIM)

          0 đánh giá
34,400,000đ
162 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 256GB (2 SIM)

34,400,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 256 GB

 • SIM: 2 Nano SIM Hỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 512GB (2 SIM)

          0 đánh giá
Liên hệ
58 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 512GB (2 SIM)

Liên hệ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 512 GB

 • SIM: 2 Nano SIM Hỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 1TB (2 SIM)

          0 đánh giá
Liên hệ
72 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 1TB (2 SIM)

Liên hệ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 1 TB

 • SIM: 2 Nano SIM Hỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 128GB (1 SIM)

          0 đánh giá
31,600,000đ
129 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 128GB (1 SIM)

31,600,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 128 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 256GB (1 SIM)

          0 đánh giá
34,700,000đ
85 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 256GB (1 SIM)

34,700,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 256 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 512GB (1 SIM)

          0 đánh giá
37,000,000đ
66 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 512GB (1 SIM)

37,000,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 512 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 1TB (1 SIM)

          0 đánh giá
39,100,000đ
71 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 1TB (1 SIM)

39,100,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

   

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 1 TB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   
Giỏ hàng 0

Facebook