Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Apple iPhone 13 Pro Max - 128GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
33,300,000đ
336 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 128GB (Chính hãng Việt Nam)

33,300,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 128 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 256GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
36,700,000đ
228 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 256GB (Chính hãng Việt Nam)

36,700,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 256 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 512GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
39,600,000đ
61 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 512GB (Chính hãng Việt Nam)

39,600,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 512 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 1TB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
47,700,000đ
57 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 1TB (Chính hãng Việt Nam)

47,700,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 1TB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 128GB (2 SIM)

          0 đánh giá
32,300,000đ
160 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 128GB (2 SIM)

32,300,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 128 GB

 • SIM: 2 Nano SIM Hỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 256GB (2 SIM)

          0 đánh giá
34,800,000đ
154 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 256GB (2 SIM)

34,800,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 256 GB

 • SIM: 2 Nano SIM Hỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 512GB (2 SIM)

          0 đánh giá
40,700,000đ
86 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 512GB (2 SIM)

40,700,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 512 GB

 • SIM: 2 Nano SIM Hỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 1TB (2 SIM)

          0 đánh giá
44,300,000đ
86 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 1TB (2 SIM)

44,300,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 1 TB

 • SIM: 2 Nano SIM Hỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 128GB (1 SIM)

          0 đánh giá
33,500,000đ
157 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 128GB (1 SIM)

33,500,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 128 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 256GB (1 SIM)

          0 đánh giá
35,600,000đ
204 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 256GB (1 SIM)

35,600,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 256 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 512GB (1 SIM)

          0 đánh giá
41,000,000đ
75 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 512GB (1 SIM)

41,000,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 512 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 1TB (1 SIM)

          0 đánh giá
42,600,000đ
95 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 1TB (1 SIM)

42,600,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 1 TB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   
Giỏ hàng 0

Facebook