Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Apple iPhone 13 mini - 128GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
20,500,000đ
108 Lượt xem

Apple iPhone 13 mini - 128GB (Chính hãng Việt Nam)

20,500,000đ
 • Màn hình: OLED5.4"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 2 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 4 GB

 • Bộ nhớ trong: 128 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 mini - 256GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
22,000,000đ
96 Lượt xem

Apple iPhone 13 mini - 256GB (Chính hãng Việt Nam)

22,000,000đ
 • Màn hình: OLED5.4"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 2 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 4 GB

 • Bộ nhớ trong: 256 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 mini - 512GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
25,100,000đ
67 Lượt xem

Apple iPhone 13 mini - 512GB (Chính hãng Việt Nam)

25,100,000đ
 • Màn hình: OLED5.4"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 2 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 4 GB

 • Bộ nhớ trong: 512 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 128GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
29,800,000đ
178 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 128GB (Chính hãng Việt Nam)

29,800,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 128 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 256GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
33,700,000đ
152 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 256GB (Chính hãng Việt Nam)

33,700,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 256 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 512GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
37,400,000đ
88 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 512GB (Chính hãng Việt Nam)

37,400,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 512 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 1TB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
41,400,000đ
75 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 1TB (Chính hãng Việt Nam)

41,400,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 1 TB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 - 128GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
22,800,000đ
148 Lượt xem

Apple iPhone 13 - 128GB (Chính hãng Việt Nam)

22,800,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 2 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 4 GB

 • Bộ nhớ trong: 128 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 - 256GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
24,600,000đ
161 Lượt xem

Apple iPhone 13 - 256GB (Chính hãng Việt Nam)

24,600,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 2 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 4 GB

 • Bộ nhớ trong: 256 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 - 512GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
26,100,000đ
67 Lượt xem

Apple iPhone 13 - 512GB (Chính hãng Việt Nam)

26,100,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 2 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 4 GB

 • Bộ nhớ trong: 512 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 128GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
33,400,000đ
461 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 128GB (Chính hãng Việt Nam)

33,400,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 128 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 256GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
35,800,000đ
261 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 256GB (Chính hãng Việt Nam)

35,800,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 256 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 512GB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
39,600,000đ
68 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 512GB (Chính hãng Việt Nam)

39,600,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 512 GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 1TB (Chính hãng Việt Nam)

          0 đánh giá
47,700,000đ
66 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 1TB (Chính hãng Việt Nam)

47,700,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 1TB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 128GB (2 SIM)

          0 đánh giá
33,000,000đ
171 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 128GB (2 SIM)

33,000,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 128 GB

 • SIM: 2 Nano SIM Hỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 256GB (2 SIM)

          0 đánh giá
35,300,000đ
164 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 256GB (2 SIM)

35,300,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 256 GB

 • SIM: 2 Nano SIM Hỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 512GB (2 SIM)

          0 đánh giá
40,800,000đ
88 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 512GB (2 SIM)

40,800,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 512 GB

 • SIM: 2 Nano SIM Hỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro Max - 1TB (2 SIM)

          0 đánh giá
44,300,000đ
97 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro Max - 1TB (2 SIM)

44,300,000đ
 • Màn hình: OLED6.7"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 1 TB

 • SIM: 2 Nano SIM Hỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 128GB (2 SIM)

          0 đánh giá
31,800,000đ
189 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 128GB (2 SIM)

31,800,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 128 GB

 • SIM: 2 Nano SIM Hỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   

Apple iPhone 13 Pro - 256GB (2 SIM)

          0 đánh giá
34,400,000đ
199 Lượt xem

Apple iPhone 13 Pro - 256GB (2 SIM)

34,400,000đ
 • Màn hình: OLED6.1"Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 3 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM: 6 GB

 • Bộ nhớ trong: 256 GB

 • SIM: 2 Nano SIM Hỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 20 W

   
Giỏ hàng 0

Facebook