Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Macbook Pro 13 inch 2020 Silver - (MWP82) i5 2.0GHz/16G/1TB

         

CTY:

HT: 50.000.000đ
10 Lượt xem

Macbook Pro 13 inch 2020 Silver - (MWP82) i5 2.0GHz/16G/1TB

50,000,000đ
 • CPU: Intel Core i5 thế hệ 10 2.0 GHz
 • RAM: 16 GB, LPDDR4X, 3733MHz
 • Ổ cứng: SSD: 1TB
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình: Card đồ họa tích hợp, Intel Iris Plus Graphics 645
 • Cổng kết nối: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
   

Macbook Pro 13 inch 2020 Gray - (MWP52) i5 2.0GHz/16G/1TB

         

CTY:

HT: 50.000.000đ
10 Lượt xem

Macbook Pro 13 inch 2020 Gray - (MWP52) i5 2.0GHz/16G/1TB

50,000,000đ
 • CPU: Intel Core i5 thế hệ 10 2.0 GHz
 • RAM: 16 GB, LPDDR4X, 3733MHz
 • Ổ cứng: SSD: 1TB
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình: Card đồ họa tích hợp, Intel Iris Plus Graphics 645
 • Cổng kết nối: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
   

Macbook Pro 13 inch 2020 Silver - (MWP72) i5 2.0GHz/16G/512G

         

CTY:

HT: 45.600.000đ
13 Lượt xem

Macbook Pro 13 inch 2020 Silver - (MWP72) i5 2.0GHz/16G/512G

45,600,000đ
 • CPU: Intel Core i5 thế hệ 10 2.0 GHz
 • RAM: 16 GB, LPDDR4X, 3733MHz
 • Ổ cứng: SSD: 512 GB
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình: Card đồ họa tích hợp, Intel Iris Plus Graphics 645
 • Cổng kết nối: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
   

Macbook Pro 13 inch 2020 Gray - (MWP42) i5 2.0GHz/16G/512G

         

CTY:

HT: 45.600.000đ
9 Lượt xem

Macbook Pro 13 inch 2020 Gray - (MWP42) i5 2.0GHz/16G/512G

45,600,000đ
 • CPU: Intel Core i5 thế hệ 10 2.0 GHz
 • RAM: 16 GB, LPDDR4X, 3733MHz
 • Ổ cứng: SSD: 512 GB
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình: Card đồ họa tích hợp, Intel Iris Plus Graphics 645
 • Cổng kết nối: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
   

Macbook Pro Touch 2020 13" Silver - 512GB (MXK72)

         

CTY:

HT: 37.200.000đ
11 Lượt xem

Macbook Pro Touch 2020 13" Silver - 512GB (MXK72)

37,200,000đ
 • CPU: Intel Core i5 thế hệ 8 1.40 GHz
 • RAM: 8 GB, DDR3L, 2133 MHz
 • Ổ cứng: SSD: 512 GB
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình: Card đồ họa tích hợp, Intel Iris Plus Graphics 645
 • Cổng kết nối: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
   

Macbook Pro Touch 2020 13" Gray - 512GB (MXK52)

         

CTY:

HT: 37.200.000đ
7 Lượt xem

Macbook Pro Touch 2020 13" Gray - 512GB (MXK52)

37,200,000đ
 • CPU: Intel Core i5 thế hệ 8 1.40 GHz
 • RAM: 8 GB, DDR3L, 2133 MHz
 • Ổ cứng: SSD: 512 GB
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình: Card đồ họa tích hợp, Intel Iris Plus Graphics 645
 • Cổng kết nối: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
   

Macbook Pro Touch 2020 13" Silver - 256GB (MXK62)

         

CTY:

HT: 33.200.000đ
6 Lượt xem

Macbook Pro Touch 2020 13" Silver - 256GB (MXK62)

33,200,000đ
 • CPU: Intel Core i5 thế hệ 8 1.40 GHz
 • RAM: 8 GB, DDR3L, 2133 MHz
 • Ổ cứng: SSD: 256 GB
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình: Card đồ họa tích hợp, Intel Iris Plus Graphics 645
 • Cổng kết nối: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
   

Macbook Pro Touch 2020 13" Gray - 256GB (MXK32)

         

CTY:

HT: 32.800.000đ
6 Lượt xem

Macbook Pro Touch 2020 13" Gray - 256GB (MXK32)

32,800,000đ
 • CPU: Intel Core i5 thế hệ 8 1.40 GHz
 • RAM: 8 GB, DDR3L, 2133 MHz
 • Ổ cứng: SSD: 256 GB
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình: Card đồ họa tích hợp, Intel Iris Plus Graphics 645
 • Cổng kết nối: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
   

MacBook Pro Touch 2019 13" Silver - 256GB (MUHR2) i5, 2.4GHz

         

CTY:

HT: 31.800.000đ
5 Lượt xem

MacBook Pro Touch 2019 13" Silver - 256GB (MUHR2) i5, 2.4GHz

31,800,000đ
 • CPU: Intel Core i5 thế hệ 8 2.40 GHz
 • RAM: 8 GB, DDR3L, 2133 MHz
 • Ổ cứng: SSD: 256 GB
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình: Card đồ họa tích hợp, Intel Iris Plus Graphics 655
 • Cổng kết nối: 4 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
 • Kích thước: Dày 14.9 mm, 1.37 kg
   

MacBook Pro Touch 2019 13" Gray - 256GB (MUHP2) i5, 2.4GHz

         

CTY:

HT: 31.800.000đ
8 Lượt xem

MacBook Pro Touch 2019 13" Gray - 256GB (MUHP2) i5, 2.4GHz

31,800,000đ
 • CPU: Intel Core i5 thế hệ 8 2.40 GHz
 • RAM: 8 GB, DDR3L, 2133 MHz
 • Ổ cứng: SSD: 256 GB
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình: Card đồ họa tích hợp, Intel Iris Plus Graphics 655
 • Cổng kết nối: 4 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
 • Kích thước: Dày 14.9 mm, 1.37 kg
   

MacBook Pro Touch 2019 13" Silver - 256GB (MV992) i5, 2.4GHz

         

CTY:

HT: 39.500.000đ
18 Lượt xem

MacBook Pro Touch 2019 13" Silver - 256GB (MV992) i5, 2.4GHz

39,500,000đ
 • CPU: Intel Core i5 thế hệ 8 2.40 GHz
 • RAM: 8 GB, DDR3L, 2133 MHz
 • Ổ cứng: SSD: 256 GB
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình: Card đồ họa tích hợp, Intel Iris Plus Graphics 655
 • Cổng kết nối: 4 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
 • Kích thước: Dày 14.9 mm, 1.37 kg
   

MacBook Pro Touch 2019 13" Gray - 256GB (MV962) i5, 2.4GHz

         

CTY:

HT: 38.000.000đ
15 Lượt xem

MacBook Pro Touch 2019 13" Gray - 256GB (MV962) i5, 2.4GHz

38,000,000đ
 • CPU: Intel Core i5 thế hệ 8 2.40 GHz
 • RAM: 8 GB, DDR3L, 2133 MHz
 • Ổ cứng: SSD: 256 GB
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình: Card đồ họa tích hợp, Intel Iris Plus Graphics 655
 • Cổng kết nối: 4 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
 • Kích thước: Dày 14.9 mm, 1.37 kg
   

MacBook Pro Touch 2019 13" Gray - 256GB (MUHP2) i7, 1.4GHz

         

CTY:

HT: 35.200.000đ
21 Lượt xem

MacBook Pro Touch 2019 13" Gray - 256GB (MUHP2) i7, 1.4GHz

35,200,000đ
 • CPU: Intel Core i7, 1.40 GHz
 • RAM: 8 GB, DDR3L, 2133 MHz
 • Ổ cứng: SSD: 256 GB
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình: Card đồ họa tích hợp, Intel Iris Plus Graphics 645
 • Cổng kết nối: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
 • Kích thước: Dày 14.9 mm, 1.37 kg
   

Macbook Pro Touch 2019 16" Gray - 1TB (MVVJ2)

         

CTY:

HT: 52.000.000đ
59 Lượt xem

Macbook Pro Touch 2019 16" Gray - 1TB (MVVJ2)

52,000,000đ
 • CPU: Intel Core i9 Coffee Lake, 2.3GHz 8-core
 • RAM: 16 GB, DDR4 (1 khe), 2666 MHz
 • Ổ cứng: SSD 1TB
 • Màn hình: 16 inch, Retina (3072 x 1920)
 • Card màn hình: Card đồ họa rời, Radeon Pro 5500M, 4GB
 • Cổng kết nối: 4 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
 • Kích thước: Dày 16.2 mm, 2.0 kg

MacBook Pro Touch 2019 13" Gray - 128GB (MUHN2)

         

CTY:

HT: 28.800.000đ
55 Lượt xem

MacBook Pro Touch 2019 13" Gray - 128GB (MUHN2)

28,800,000đ
 • CPU: Intel Core i5 Coffee Lake, 1.40 GHz
 • RAM: 8 GB, DDR3L, 2133 MHz
 • Ổ cứng: SSD: 128 GB
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình: Card đồ họa tích hợp, Intel Iris Plus Graphics 645
 • Cổng kết nối: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C)
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối, PIN liền
 • Kích thước: Dày 14.9 mm, 1.37 kg
   
Giỏ hàng 0

Facebook